فرش های  نفیس و باکیفیت را از ما بخواهـــید 
ما محصولات متنوع در طرح و نقش های متفاوت داریم.
هدف ما رضایت مشتری می باشد.
مجموعه کاشان گلیم با توجه به پتانسیل موجود در شهر کاشان در حوزه فرش و محصولات مشابه فعالیت خود را در زمینه فرش و گلیم اغاز نمود که با توجه به ظرفیتهای بیشتری که در این حوزه وجود دارد توسعه خود را در زمینه های فرش و گلیم و گبه با طرح های سنتی و مدرن را ادامه داد و بهترین طرح های تولید کارخانه های فرش کاشان را با بهترین کیفیت محصولات به مشتریان در داخل و خارج از کشور ارایه می دهد.

گالری ما

نیک هربر

موسس شرکت

جیمی کری

توسعه دهنده

لیزا انجل

طراح

جردن باروز

پشتیبانی
"موفقیت نهایی نیست، شکست نابودی نیست: این شجاعت است که این تعداد را ادامه دهد".
img-slider-1.jpg
جان کارتر
تاجر
"مردم موفق هر چیزی را که مردم ناموفق انجام می دهند را انجام می دهند. آرزو نکنید آسان تر است"
c1
لیزا مارتینز
خانه دار
"من موفقیت هایم را به خاطر احترام به بهترین توصیه ها، و سپس رفتن"
slider2.jpg
مایک نلسون
توسعه دهنده وب